Mediacje

Czym jest mediacja?

Mediacja jest najtańszym i najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania konfliktów, w którym obie strony odnoszą maksymalne korzyści. To dobrowolny i poufny proces, w którym bezstronny i neutralny mediator (mediatorzy) wspomaga strony w wypracowaniu satysfakcjonującego je porozumienia.

Czego dotyczą mediacje?

  • Sytuacji konfliktowych,  sporów rodzinnych,
  • spraw wychowawczych, konfliktów z nastolatkami,
  • ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi, podziału obowiązków w domu i w pracy zawodowej,
  • trudnych relacji i kontaktów z dalszą rodziną, przyjaciółmi,
  • konfliktów nauczycieli i uczniów,
  • spraw finansowych, niezgodności charakterów, trudności w komunikacji,
  • pomoc w ustaleniu priorytetów,
  • uzgodnienia związane z separacją małżonków,
  • ustalenie zasad opieki rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi,
  • alimentów, podziału majątku.

Informacje ogólne

Mediacje najczęściej trwają od 3 do 12 spotkań,
Pierwsza konsultacja indywidualna 60min koszt 100zł
Sesja mediacyjna trwa do 1,5 godz. (90 min) koszt 250zł
Lokalizacja gabinetu:  Gdańsk

Mediacje Rodzinne oszczędzają członkom rodziny, a szczególnie dzieciom, wielu stresów i nieprzyjemnych emocji oraz przynoszą satysfakcję z samodzielnego podejmowania decyzji we własnych sprawach.