Doradztwo psychologiczne

Doradztwo psychologiczne (Counselling/Poradnictwo)

Doradztwo to forma pomocy oferowana osobom zdrowym przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe, nagromadzenie wydarzeń życiowych lub trudności przystosowawcze.

Głównym celem spotkań jest:

  • wsparcie psychologiczne,
  • zdiagnozowanie potrzeb klienta,
  • zrozumienie problemu,
  • poszukanie nowych sposobów rozwiązania trudności,
  • zaplanowanie konkretnych kroków zmierzających do rozwiązania problemów,
  • wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach,
  • danie klientowi możliwości zbadania, odkrycia i zrozumienia w jaki sposób może prowadzić pełniejsze życie i odzyskać dobre samopoczucie.

Czego dotyczy poradnictwo?

Zajmuje się nagłymi problemami i kryzysami, takimi jak żałoba, rozpad związku, problemy małżeńskie, specyficzne choroby, problemy z dziećmi, problemy alkoholowe, z narkotykami. Może dotyczyć związków, rodzin lub grup.

Counseller/doradca

Spotyka się z klientem w atmosferze prywatności i zaufania, cierpliwie i uważnie wysłuchuje klienta, aby pomóc mu spojrzeć na opisywany przez niego problem, z jego punktu widzenia, tym samym pomagając mu zobaczyć sytuację z innej perspektywy. Counsoller pomaga klientowi przejść przez proces, którego celem jest dokonanie zmiany.

W doradztwie, które prowadzę z poszanowaniem każdego systemu wartości klienta przychodzącego po pomoc, jest miejsce także na rozmowę o sprawach duchowych.

Relacja w doradztwie posiada swoja specyfikę:

  • jest jednostronna — koncentruje sie na problemach i zmartwieniach klienta,
  • jest określona umową (kontraktem) — wiadomo jaki jest cel, plan, oczekiwania, obowiązki, role, ograniczenia i zobowiązania,
  • jest nastawiona na cel — ma pomóc klientowi.

Informacje ogólne

Lokalizacja gabinetu: Gdynia

Doradztwo ≠ terapia, ale nie każdy potrzebuje terapii.