Psychoterapia

W terapii indywidualnej i par przede wszystkim pomagam osobom znaleźć odpowiedź na kluczowe pytanie:
Jak ja to robię, że inni mi to robią?

lub jeszcze inaczej:
W jaki sposób zapraszam innych do tego, żeby mnie tak traktowali?

i jeszcze inaczej:
Jaki jest mój udział w tym, czego doświadczam?

Zaczynam spotkanie od pytania:
W jakim wewnętrznym emocjonalnym problemie  potrzebuje Pan/Pani pomocy?

Pracuję integratywnie tzn. korzystam z różnych podejść terapeutycznych wg zasady terapii szytej na miarę.
Inspiruje mnie:

  • Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) 
  • Terapia Psychodynamiczna
  • Terapia Systemowa
  • Terapia Poznawczo Behawioralna
  • Psychoterapia Integratywna w ujęciu chrześcijańskim

Pomagam osobom zgłaszającym się na terapię rozpoznawać objawy lęku/napięcia w ciele oraz regulować go w zdrowy sposób.

Terapia indywidualna

Psychoterapię indywidualną prowadzę samodzielnie w gabinecie w Gdyni lub on-line, sesja trwa 75 min

Przed każdym spotkaniem i po sesji zalecam zapewnić sobie minimum godzinę ciszy, bez spotkań, rozmów, bez aktywności w telefonie, Internecie. Pomoże to skoncentrować się na celu własnego procesu zdrowienia., prezmyśleć, przeżyć, przetworzyć własne procesy wewnątrz psychiczne. 

Terapia małżeńska/par

  • Psychoterapię par prowadzę indywidualnie w gabinecie w Gdyni lub w kooterapii z drugą psychoterapeutką w gabinecie w Rumi, która prowadzona będzie przeze mnie wraz z psychoterapeutką Katarzyną Nowicką – http://katarzynanowicka.com.pl/
  • Osoby chętne do pracy z parą terapeutów proszę o zgłoszenie tego faktu przy pierwszym kontakcie telefonicznym/ e-mailowym.

Metodą, z której korzystamy gdy pracujemy we dwie jest odzwierciedlenie, czyli taki element spotkania z parą, kiedy przez chwilę dialog prowadzą wyłącznie terapeutki  zwracając szczególną uwagę na to, jak rozmawia para. Wykorzystujemy swoją relację i siebie, aby lepiej zrozumieć i zbliżyć  się do przeżyć pacjentów – możemy podzielić się rolami i spróbować wczuć się każda w pozycję jednego z partnerów, co pomaga parze   w refleksji na temat związku i w dokonywaniu trwałych zmian we własnej relacji.

Podczas terapii małżonkowie/partnerzy uczą się lepiej komunikować, dowiadują się, jakie błędy popełniali w komunikacji, zyskują nowe spojrzenie na siebie, swojego partnera i ich relację, uczą się rozpoznawania potrzeb własnych i partnera, uświadamiają sobie, jak ważne jest wspólne spędzanie czasu, wzajemny szacunek i dbanie o siebie. Mają szansę rozpoznać własne style przywiązania i stworzyć bezpieczną więź.

Sesja spotkania pary/małżeństwa trwa 90 min w kooterapii,

75 min gdy terapia jest prowadzona tylko przeze mnie

  • Ważne! Ten rodzaj terapii możliwy jest tylko we wczesnych godzinach porannych w Rumi. Osoby zgłaszające się telefonicznie lub mailowo proszone są o zaznaczenie, że chodzi o terapię prowadzoną przez dwie psychoterapeutki.